Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • księgi handlowe – pełna księgowość
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa
 • rejestry zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT
 • sprawozdania finansowe
 • rozliczenia z ZUS
 • obsługa kadrowo – płacowa firm m.in.: umowy o pracę, umowy-zlecenia, listy płac
 • sprawozdania statystyczne do GUS
 • roczne zeznania podatkowe
 • pomoc przy rozpoczęciu działalności

Ponadto pomagamy przy rozliczeniach w zakresie zwrotu nadpłaconych zaliczek podatku dochodowego dla osób fizycznych pracujących poza granicami Polski. Zakres świadczonych usług obejmuje udzielenie kompleksowej informacji na temat możliwości zwrotu nadpłaconego podatku, kalkulację szacunkowego zwrotu dla klienta w oparciu o przedłożoną dokumentację, przygotowanie i wysyłkę deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego, dalszą obsługę procesu zwrotu podatku, w tym m.in. przygotowywanie wyjaśnień wymaganych przez urząd.
W chwili obecnej dokonujemy rozliczeń dla klientów pracujących w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Dania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania.